©2018 by PhedPhed. Proudly created with Wix.com

 

No.001 - ปลาร้า กะปิหวาน (200บ./กระปุก)
No.002 - น้ำปลาหวาน กวนสด (200บ./กระปุก)
No.003 - มะปรางคลุกดอกเกลือ (100บ./กระปุก)
No.004 - พริกเกลือกุ้งป่น (110บ./กระปุก)
No.005 - กะปิแห้ง เคยหอม (หมด)
No.006 - ปลาร้าปลาร้า นัวร์นัวร์ (หมด)
No.007 - กะปิ เยอะ เยอะ (200บ./กระปุก)
No.008 - น้ำพริก มะม่วงแห้ง (หมด)

No.501 - น้ำพริก มันปู พริกหอม หมด)
No.502 - พริกป่นหมูแดดเดียว (หมด)
No.503 - กุเลาหอม (หมด)
No.504 - ไตปลาแห้ง (250บ./กระปุก)

No.901 - น้ำตาล เหนียว (หมด)
No.902 - น้ำพริกเผาปลาทูเค็ม (หมด)
No.903 - น้ำนรกปลาย่างและกุ้งหอม (หมด)
No.904 - Soon
No.905 - น้ำพริกตาแดง แมงดา ปลาทูเค็ม (หมด)
No.906 - น้ำพริกมะขามเปียก (หมด)
No.908 - ซอสพริกตะลิงปลิง (100บ./กระปุก)
No.909 - นำ้พริกนรก ปลาย่าง แมงดา (หมด)

 

Line id: @phedphed.aw (มี @ ด้วยนะครับ)

จัดส่งด้วย KERRY ครับ

Phed Phed AnyWhere