top of page

เมนู เผ็ดเผ็ด หลาย

สาขานี้จะเน้นที่เมนูอาหารจานเดียว และกับข้าวเป็นหลักครับ แต่ก็มี เมนูตำและยำให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานด้วยครับ (เริ่มใช้เมนูใหม่วันที่  30/03/2022)

Untitled-10-03.png
bottom of page