OPENING HOURS

Pradipat 20 (ซ.ประดิพัทธ์ 20)

Mon - Sun: 11.30 - 20.00 (LO)

Call: 098-263-5715

Map

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหารกลับบ้าน รบกวนติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 098-263-5715 เท่านั้น ทางร้านจะแจ้งค่าอาหารและเวลาที่ใช้ในการปรุงอาหาร เมื่อทางร้านเตรียมรายการของลูกค้าเรียบร้อย จะมีพนักงานโทรไปแจ้งให้ลูกค้าเรียกรถมารับอาหารได้ โดยบริการเรียกรถที่ร้านค้าแนะนำ ได้แก่ Lalamove, Grabbike, และ Skootar

 
 

©2018 by PhedPhed. Proudly created with Wix.com

page06