Search
  • Nuthakorn Jivarungsinee

Naniwaya Sohonten (Tokyo)

ขนมปลา ไส้ถั่วแดงกวนเอง หวานน้อย เนื้อหยาบๆ แป้งกรอบ มีกลิ่นไหม้ๆ ร้าน Naniwaya Sohonten อร่อยมากกกกกกกครับ

©2018 by PhedPhed. Proudly created with Wix.com